Gruppe for pårørende

Svært ofte er det godt å ha noen å prate med, og spesielt når man kjenner på en økt uro. Men det kan også være vanskelig å snakke med familie og venner, fordi man strever med å bli forstått, eller fordi man ikke vil være en belastning. Sammen med veileder Marie Storjord, vil du få hjelp til å sette ord på det du føler og tenker, og få hjelp til å bli en bedre samtalepartner.

Vi vet at det å være pårørende for en med kreftsykdom også er en veldig tung opplevelse. Derfor er dette tilbudet også til pårørende, som får anledning til å møte andre pårørende, og dele og lære av hverandres erfaringer. Vi skal lage trygge rom der alle føler seg ivaretatt.

Om gruppene

Gruppen vil bestå av minimum fire og maksimum syv personer. På denne måten ivaretas den nære og trygge følelsen, og alle får muligheten til å bli både sett og hørt. Gruppen møtes annenhver uke over tre måneder, på en digital plattform. Hver gruppesamtale varer i ca. halvannen time, med 10 minutters pause i midten. Etter 6 samtaler er det meningen at gruppa skal kunne fortsette uten Marie. Det vi snakker om i gruppa, blir i gruppen – her skal alle være trygge!

Samtalegruppene er gratis. Du trenger ikke å være medlem i foreningen for å delta. Tidspunkt for samtalegruppene tilpasses deltakerne.

Etter påmelding vil du få ytterligere informasjon om når og hvordan gruppesamtalene skal foregå, samt en beskrivelse på hvordan du deltar i det digitale møte. Det blir løpende oppstart etter hvert som gruppene fylles opp, og målet er å komme i gang med et par samtaler før sommeren. I juli tar vi en pause og lader batteriene, før det er oppstart igjen fra august.

Om veilederen

Marie Storjord er psykiatrisk sykepleier og veileder og har jobbet på flere sykehusavdelinger, på legevakt og som psykiatrisk sykepleier i kommunehelsetjenesten.  Hun har vært rådgiver i Kreftforeningen i 13 år. Her har hun veiledet og informert pasienter og pårørende, helsepersonell, frivillige, likepersoner og kolleger om ulike sider ved det å ha en alvorlig sykdom.